AP Construction
ul. Fabryczna 1b
55-300 Środa Śląska
tel. +48 691 699 200
tel./fax +48 71 315 33 31

www.apconstruction.pl
info@apconstruction.pl
ŻYWICE

Podlewka epoksydowa
Niekurczliwa podlewka na bazie żywicy epoksydowej, o wysokiej wytrzymałości, odporności na wibracje oraz chemoodporna

Poproś o deklarację
zgodności