AP Construction
ul. Rakoszycka 2
55-300 Środa Śląska
tel. +48 691 699 200
tel./fax +48 71 315 33 31

www.apconstruction.pl
info@apconstruction.pl
ŻYWICE

AP EV1 – podlewka epoksydowa
Niekurczliwa podlewka na bazie żywicy epoksydowej, o wysokiej wytrzymałości, odporności na wibracje oraz chemoodporna

Poproś o deklarację
zgodności