AP Construction
ul. Rakoszycka 2
55-300 Środa Śląska
tel. +48 691 699 200
tel./fax +48 71 315 33 31

www.apconstruction.pl
info@apconstruction.pl
ZAPRAWY DO NAPRAWY BETONU

Zaprawa naprawcza PCC
Zaprawa mineralna do naprawy betonu, modyfikowana polimerami, dostępna w różnych uziarnieniach w zależności od wymaganej grubości naprawy

Poproś o deklarację
zgodności

Uniwersalna zaprawa naprawcza
Zaprawa mineralna do naprawy elementów i konstrukcji betonowych, dostępna w różnych uziarnieniach w zależności od wymaganej grubości naprawy

Poproś o deklarację
zgodności

Zaprawa naprawcza
Zaprawa mineralna do naprawy betonu, dostępna w różnych uziarnieniach w zależności od wymaganej grubości naprawy

Poproś o deklarację
zgodności

Szpachlówka
Drobnoziarnista zaprawa mineralna do naprawy betonu , dostępna w różnych uziarnieniach w zależności od wymaganej grubości naprawy

Poproś o deklarację
zgodności

Szybkowiążąca zaprawa naprawcza
Szybkowiążąca zaprawa mineralna do naprawy betonu, modyfikowana polimerami , dostępna w różnych uziarnieniach w zależności od wymaganej grubości naprawy

Poproś o deklarację
zgodności

Zaprawa do napraw kanałów
Zaprawa mineralna do naprawy betonu, narażonego na wysoką agresję chemiczną

Poproś o deklarację
zgodności

Zaprawa naprawcza do kontaktu z wodą pitną
Zaprawa mineralna do naprawy betonu mającego kontakt z wodą pitną

Poproś o deklarację
zgodności

Beton natryskowy
Zaprawa mineralna do naprawy betonu do nanoszenia metodą natrysku

Poproś o deklarację
zgodności

Błyskawiczna zaprawa naprawcza
Błyskawiczna, niekurczliwa zaprawa mineralna do naprawy betonu

Poproś o deklarację
zgodności

Warstwa sczepna i antykorozyjne zabezpieczenie stali zbrojeniowej
Drobnoziarnista zaprawa mineralna do wykonywania warstwy sczepnej między starymi warstwami a zaprawami naprawczymi oraz zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej w konstrukcjach żelbetowych

Poproś o deklarację
zgodności

Szybkowiążąca zaprawa montażowa
Szybkowiążąca, niekurczliwa zaprawa do naprawy i montażu włazów studzienek i kanałów

Poproś o deklarację
zgodności