AP Construction
ul. Fabryczna 1B
55-300 Środa Śląska
tel. +48 691 699 200
tel./fax +48 71 315 33 31

www.apconstruction.pl
info@apconstruction.pl
SPECJALISTYCZNE PRODUKTY BUDOWLANE

Zaprawa do łączenia elementów
Niekurczliwa zaprawa mineralna do wykonywania połączeń prefabrykatów i innych elementów budowlanych

Poproś o deklarację
zgodności

Zabezpieczenie przed odparowaniem wody
Płynny materiał do ochrony świeżych powierzchni z zapraw i betonu przed przedwczesnym odparowaniem wody

Poproś o deklarację
zgodności